PK.jpg
NÁŠ TÝM:

 

Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

Ředitel společnosti

Výzkumná činnost v oblasti biochemických reaktorů, biotechnologických způsobů kultivace a využití mikroorganismů a řas, izolace přírodních bioaktivních látek a přípravě preparátů na jejich bázi, transfer technologií. Přednáší obor Bioinženýrství na VŠCHT Praha. Člen Who is Who in World 2011, 2000 Outstanding intelectuals of 21st century – 2011.

1993 Max Planck Institute, Dortmund, Německo, 1992 HC Orsted Institute, Copenhagen, Dánsko, 1989 - 1994 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. PhD v oboru environmentální chemie.

2016 - spoluzakladatel skupiny ICCT (International Center of Cannabis Therapy), člen představenstva kanadské farmaceutické spol. VISCURIS.

2012- Ředitel Centra competence pro výzkum Biorafinací BIORAF

2009 – Zakladatel a ředitel EcoFuel Laboratories

2002-2008: zakladatel a ředitel BIOCEN LABORATORIES Praha, Výrobce inovativních nápojů, funkčních potravinových doplňků na bázi vzácných léčivých rostlin. Vývoj přírodních účinných látek a léčiv.

1995 - 2002: Výzkum a vývoj technologií zpracování odpadů a chemické výroby. Spoluautor technologie termální desorpce oceněné „Inovace roku 2001“.

 

FK_edited_edited_edited_edited.jpg

prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. 

Hlavní vědecký poradce

Vědecká činnost v základním i aplikovaném výzkumu hydrodynamiky a hmoty vícefázových reaktorů a bioreaktorů a v oblasti životního prostředí chemického inženýrství a biotechnologie životního prostředí.

1995 - doposud: místopředseda dozorčí rady ÚCHP AV ČR,v.v.i.

1996 - 2008 odpovědný za ekologické projekty v Ústavu chemických procesů (ÚCHP), Akademie věd ČR 1990-1995 ředitel Ústavu chemických procesů, Akademie věd České republiky. (Zaměstnanci: 260, mezi nimi 140 se stupněm MS a 80 s PhD). Vědecký tajemník České společnosti chemické. Ředitel Technologického centra Akademie věd ČR. Předseda České Rady ekologických projektů a ekologie.

Vyznamenání a ocenění: Cena Československé akademie věd v roce 1986 "Vývoj vícefázových reaktorů". Cena Československé společnosti chemické: "Rozvoj chemického inženýrství v Československu", 1990. Velká cena "Eco-Praha 1995": Sodík Metody likvidace PCB odpadů, Ministerstvo životního prostředí České republiky. 2005: Medaile za zásluhy (Vysoká škola chemicko-technologická): Vývoj bioinženýrství a biotechnologie životního prostředí v České republice 2008: Hlávkova nadace - Medaile Za zásluhy, obdržel od předsedy Akademie věd ČR.

 

Ing. Jiri Rott

Projektový ředitel

Praxe 35 let ve výzkumu, vývoji a technologických službách, zejména v oblasti technologií výroby cementu,  tepelné techniky, energetických auditů, ekologické poradenství, řízení projektů. Řízení společnosti a projektů v oblasti inženýrských a poradenských služeb pro průmysl, vládní projekty,  účast na mezinárodních environmentálních programech (Phare / Tacis, GEF / WB, Eureka / EU, UNDP).

Nakládání s odpady, zpracování odpadů vč. olejové kaly, spalování nebezpečného odpadu,  vč. odpadního paliva z využitím v cementárnách a průmyslových pecí a kotlů, spalovacích zkoušek  konstrukčního a hodnocení EIA, EA.


 

Yury.jpg
Yury Rahubin

Ředitel zahraničních operací 

M.S. v obchodních vztazích, se specializací na obchodní vztahy v průmyslové výstavbě 15 let zkušenosti v oblasti výstavby a rozvoje průmyslových energetických projektů zahrnující, ropné rafinérie a solární farmy. V posledních letech se věnuje rozvoji bio-zemědělství a bio-produktů.

Jako vývojář a konstruktér na klíč pracuje pro inženýrské společnosti v Evropě a USA. Čtyři roky působil jako vedoucí pracovník na obchodních pozicích projektů zaměřujících se na rozvoj technologií pro výrobu zdroje obnovitelné energie z řas.

OK.jpg
Ing. Olga Kronusová

Vědec laboratoře

Kultivace endofytních bakterií, endofytních plísní, mikrořas, autotrofní heterotrofní režim kultivace v bioreaktorech. Kultivace protistů rodu Schizochytrium a izolace DHA z biomasy.

Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na fakultě potravinářských a biochemických technologií. Spolupráce na projektech Nano-Cannabis, Seedcoat, Dimaskin, Algal Foods, Bioraf, Algafuels,

Omega nutrition a Endofyte.

Optimalizace využití odpadních surovin v rámci biorafinace s využitím části produktů jako krmiva pro mikrořasy, produkce biodieselu nebo čistých aktivních látek.

AK.jpg
Mgr. Alena Kalašová

Brand manager

Prodejní realizace nově formulovaných produktů se vzácnými bioaktivními látkami.

Koordinace správy prodeje nových produktů a správy webů.

Marketing management.

Apo_edited_edited_edited_edited_edited_e
Apolena Sobotková

Office manager

 

Široké, mnohaleté zkušenosti s administrativou v zahraničních

i českých obchodních i neziskových společnostech.

Správa firemní administrativy a kanceláře.

V současnosti se zajímá o využití fytoaktovních látek, bio a super potraviny, 

přírodní kosmetiku a nové zelené technologie.

 

 

.