VÝZKUM A SPOLUPRÁCE:

Společnost EcoFuel Laboratories disponuje výzkumnou a poloprovozní laboratoří, jakož i produkčními kapacitami, které je vybaveny špičkovou technikou zahrnující extraktory, formulační reaktory, chromatografické systémy, membránové separace, homogenizátory, flow-boxy, generátory ultrazvuku, destilační přístroje, bioreaktory s kontrolovatelnou teplotou a osvitem, zařízení pro heterotrofní kultivaci mikroorganismů a práci s mikrobiologickým materiálem.

 

Laboratoř umožňuje realizaci nezbytných optimalizačních experimentů nutných pro výzkum a následný převod technologií do praxe. Již od r. 2009 dlouhodobě v aplikovaném výzkumu spolupracujeme s předními českými i zahraničními výzkumnými institucemi - VŠCHT Praha, Ústavem chemických procesů AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Mikrobiologickým ústavem AV ČR Univerzitou Karlovou či Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Institutem klinické a experimentální medicíny.  Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou poskytuje EcoFuel zázemí pro odborné praxe studentů oborů biotechnologie, mikrobiologie a biochemie a výroba léčiv.

 

Naše společnost byla oceněna cenou VIZIONÁŘ 2016 za vývoj technologie produkce Omega-3 polynenasycených mastných kyselin pomocí nového kmene mikrořasy Japanochytrium sp. a za technologický a společenský přínos této technologie v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie. Aktuálně společnost vlastní či spoluvlastní více než 15 patentů a užitných vzorů.

NANO-CANNABIS 

 

Projekt podpořený MPO ČR v rámci programu TRIO "Nanovlákenná síťka s příměsí kanabinoidů pro léčbu ran po rozsáhlém chirurigickém zákroku" je zaměřený na využití nových biokompatibilních polymerů pro tvorbu nanovlákenných sítěk a náplastí, do nichž budou zakotveny účinné látky z konopí, známé svými protizánětlivými a antimikrobiálními účinky. Tyto materiály pak naleznou uplatnění při hojení povrchových i chirurgických ran. 

 

 

NANO-DELLIVERY

Projekt podpořený MPO ČR v rámci programu TRIO "Metody nanoenkapsulace bioaktivních látek pro topikální použití v dermatovenerologii" řeší vývoj nových nanotechnologických aplikačních forem účinných látek, zejména kanabinoidů a Omega-3 mastných kyselin, pro jejich použití v dermatologii a léčbě kožních onemocnění.

BIOTECHNOLOGIE CBD

 

Cílem projektu podpořeného MPO ČR v rámci programu TRIO "Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů s CBD" je výzkum nových progresivních kultivačních postupů a vybraných kultivarů konopí charakterizovaných vysokým obsahem bioaktivních kanabinoidů, zejména kanabidiolu (CBD) pro jejich následné využití v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

 

BIOCIRTECH - program NCK-1 TAČR 

Projekt BIOCIRTECH v programu TAČR - Národní centra kompetence pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Klíčovou činností spol. EcoFuel v rámci projektu je izolace bioaktivních látek, jako jsou kanabinoidy či flavonoidy pokročilými extrakčními a chromatografickými metodami.   

ALGACEUTICALS 

 

Projekt řešený v rámci prohramu TAČR - ZETA se zaměřuje na výzkum a  využití biologicky aktivních látek mikrořas a kmenových buněk rostlin a jejich cílených delivery forem pro transdermální přenos pro přípravu účinných látek zejména pro kosmetický průmysl.

ALGAE-MILK 

 

Projekt QK1910300 podpořený MZ ČR v rámci programu NAZV řeší využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků s přídavkem mikrořas. Cílem projektu je vytvoření postupů izolace komponent řasové biomasy aplikovatelných v mléčných výrobcích a doplňcích stravy, jakož i vytvoření nových receptur a technologických postupů výroby nových mléčných produktů a doplňků stravy s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent.

SEEDCOAT

 

Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR "Vývoj biopeletizace osiv mikrořasami a symbiotickými organismy - aplikace pro zemědělství" je zaměřený na moderní zemědělské biotechnologie, využívající symbiotické mikroorganismy pro snížení spotřeby konvenčních hnojiv a chemických prostředků na ochranu rostlin. Hlavním přínosem v projektu je využít přirozených nositelů živin (P a N) jako jsou mikrořasy, arbuskulární mykorhizní houb a symbiotické N-fixující mikroorganismy, minimalizovat vstupy chemikálií do půdy a snížit tak nekvalifikovanou přehnojenost půd a zvýšit jejich kvalitu.

  

DIMASKIN

Česko-Španělský projekt si klade za cíl biotechnologicky, pomocí mikrořas, produkovat bioaktivní látky - Omega -3 kyseliny dokosahexaenovou (DHA) a eikosapentaenovou (EPA), kyselinu arachidonovou (ARA) a karotenoid Astaxanthin. Tyto účinné látky následně stabilizovat a enkapsulovat a na základě jejich kombinace vyvinout kosmetické složky využitelné v oblasti prémiové nutra-kosmetiky a farma-kosmetiky do přípravků pro specifické kožní problémy.

ALGAL FOODS

Řešení interdisciplinárního projektu podpořeného MPO v rámci programu TRIO je cíleno na izolaci a biotechnologickou produkci bezchlorofylových klonů heterotrofně rostoucích mikrořas a následnou biorafinaci řasové biomasy pro její komplexní bezodpadové využití pro extrakci karotenů, proteinů, lipidů a sacharidů pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Postup je unikátní díky využití speciální klonů mikrořas, které jsou šlechtěny na absenci chlorofylu a heterotrofní růst na organických substrátech.

BIORAF

 

Centrum kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF, podpořené Technologickou agenturou ČR, spadá mezi projekty tzv. zelené chemie a je zaměřen na využití a přeměnu biomasy na produkty s vysokou přidanou hodnotou a alternativní zdroje energie. Díky novým navrženým rafinačních postupům jsou získávány nové potravinové doplňky, krmiva i hnojiva, biopaliva nové generace a také energie z biomasy mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu. Biorafinace představuje unikátní způsob jak novým, udržitelným způsobem nahrazovat fosilní paliva při minimálním dopadu na životní prostředí s využitím celého objemu biomasy. Statutární zástupce EcoFuelu, Ing. Petr Kaštánek, PhD., je projektovým manažerem a ředitelem centra BIORAF, v němž spolupracuje více než 50 předních českých výzkumných pracovníků z VŠCHT Praha, Akademie věd ČR a soukromých společností.

ALGAFUELS

Perspektivním obnovitelným zdrojem olejů pro produkci tzv. biopaliv 3. generace, které nezabírají ornou půdu, se jeví mikroskopické řasy, schopné fotosynteticky asimilovat z atmosféry oxid uhličitý a transformovat jej na zásobní látky – lipidy. EcoFuel spolupracuje na vývoji postupů produkce biopaliv na bázi nových, netradičních zdrojů olejů z mikrořas, včetně společného projektu "Separace oleje z mokré řasové biomasy pro výrobu biopaliv 3tí generace enzymaticky katalyzovanou transesterifikací" v rámci bilaterálního programu GESHER/MOST.

OMEGA NUTRITION

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny jsou nepostradatelné zejména jako korektory vývoje mozku a očí u dětí, resp. pro kardiovaskulárního zdraví u dospělých. Dosavadním komerčně dostupným zdrojem Omega 3 - EPA a DHA - je rybí tuk, který však pro produkci OMEGA potravin není příliš vhodný. Je známo, že některé mikroskopické řasy jsou schopné produkovat Omega-3. Projekt „Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka“, podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci programu ALFA, řeší vývoj nových výrobků - krmných doplňků pro drůbež na bázi mikrořas a nových funkčních potravin, OMEGA vajec a OMEGA kuřecího masa.

ENDOFYTÉ

V rámci projektu „Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ALFA jsou vyvíjeny a testovány nové inokulační preparáty sestávající z endofytních mikroorganismů. Těžiště projektu spočívá v izolaci přirozených populací bakteriálních a houbových endofytů na kontaminovaných a chudých lokalitách, jejich screeningu, charakterizaci, ověření jejich aktivit a následném využití v inokulačních směsích. 

Klíčový tým centra BIORAF:

IMG_6953.jpg
AdobeStock_167809109_maly (kopie).jpg
AdobeStock_103400356 (kopie).jpg
73.jpg
seedcoat.jpg
IMG_6405_edited.jpg
Algae.jpg
fermentace.jpg
petridish.jpg