Náš příběh

Zkoumáme využití mikroorganismů i léčivých bylin pro výrobu bioaktivních látek, s použitím inovativních postupů a nanotechnologií.

Výzkum & vývoj

Provozujeme výzkumné a provozní laboratoře, vybavené špičkovou technikou zahrnující extraktory, formulační reaktory, chromatografické systémy, membránové separace, homogenizátory, flow-boxy pro práci s mikroorganismy, generátory ultrazvuku, destilační přístroje, bioreaktory s kontrolovatelnou teplotou a osvitem, zařízení pro heterotrofní kultivaci mikroorganismů a práci s mikrobiologickým materiálem. Provádíme také analýzy bioaktivních látek na HPLC systému.

 

Již od r. 2009 dlouhodobě v aplikovaném výzkumu spolupracujeme s předními českými i zahraničními výzkumnými institucemi – VŠCHT Praha, Botanickým ústavem AV ČR, Ústavem chemických procesů AV ČR, Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Univerzitou Karlovou či Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Institutem klinické a experimentální medicíny.  

Aktuálně společnost vlastní či spoluvlastní více než 20 patentů, užitných vzorů a ochranných známek.

2009 - založení společnosti

Podali jsme prvý výzkumný projekt

2011 - Česko-Izraelský projekt ALGAFUELS

Uspěli jsme v soutěži o finacování prvého grantového mezinárodního projektu

2012 - Centrum kompetence BIORAF

EcoFuel spoluzakládá centrum kompetence pro výzkum biorafinací s rozpočtem 344 mil Kč, podpořeným Technologickou agenturou České republiky

2016 - ocenění VIZIONÁŘ roku

Získali jsme cenu za technologický a společenský přínos naší technologie v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie.

2022 -máme již 14 grantových projektů

EcoFuel uspěl již ve 14 soutěžích na státem podpořené grantové výzkumné projekty a zahajuje řešení projektu PLANTACTIVES.

Roků zkušeností
0 +
Brilantních odborníků
0
Grantových projektů
0
Patentů a známek
0 +

Vítáme spolupráci ve výzkumu. Pomůžeme realizovat i vaše inovativní nápady!