press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
Vítejte na stránkách firmy EcoFuel Laboratories s.r.o.

EcoFuel Laboratories s.r.o. je biotechnologická společnost specializovaná na oblast tzv. „biorafinací“, tj. celý řetězec výzkumu a využití mikroorganismů a rostlinné biomasy pro produkci přírodních účinných látek.

 

Naše činnost začíná expedicemi do obtížně dostupných koutů naší planety a výzkumem nových produkčních kmenů mikroorganismů i tradičních léčivých rostlin, pokračuje vývojem foto-bioreaktorů pro kultivaci mikrořas, výzkumem optimálních postupů kultivace mikroorganismů a je završena izolací zejména biotechnologicky produkovaných účinných látek, případně extrakcí těchto látek z léčivých rostlin. Velkou pozornost zaměřujeme aktuálně výzkumu biorafinace konopí a jeho farmaceutickým a kosmetickým aplikacím.

 

Při naší činnosti využíváme také unikátní vlastnosti mikrořas – schopnost užívat oxid uhličitý, plyn odpovědný za globální oteplování, případně vedlejší produkty a odpady z živočišné produkce jako živiny pro svůj růst. Využíváme tak mikrořasy jako miniaturní „živé továrny“, které nám pomáhají recyklovat živiny a přeměnit skleníkový plyn na žádané produkty s vysokou přidanou hodnotou.

 

Z takto získaných bioaktivních látek následně vyvíjíme, certifikujeme a uvádíme na trh účinné přírodní produkty pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl, respektující udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

 

Účinné látky formulujeme do nejmodernějších aplikačních forem, zajišťujících jejich vysokou využitelnou organismem, jako jsou nanomicely, liposomy, niosomy a transferosomy. U bioaktivních látek realizujeme také in-vitro testování jejich biologické aktivity i pre-klinické testy.

 

Z přírodních účinných látek jsme pro Vás připravili také řadu inovativních doplňků stravy a kosmetických přípravků NEOBOTANICS. Poskytujeme také smluvní vývoj a výrobu těchto produktů pod privátními značkami.

 

Novinky:

Nový výzkumný projekt ALGACEUTICALS

2-2019: Společnost EcoFuel zahajuje činnost na novém grantovém projektu ALGACEUTICALS, podpořeném Technologickou agenturou ČR (TAČR). Projekt řešený ve spolupráci s VŠCHT Praha a Ústavem globální změny klimatu AV ČR je zaměřený na vývoj nových kosmetických účinných látek z mikrořas a rostlinných kmenových buněk.

Značka NEOBOTANICS nově na AMAZONU 

6-2018: Značka NEOBOTANICS, zahrnující doplňky stravy a kosmetické přípravky vyráběné společností EcoFuel Laboratories, byla zaregistrována spol. AMAZON k mezinárodnímu prodeji. Ten bude probíhat prostřednictvím německé firmy neobotanics GmbH se sídlem v Mnichově.

EcoFuel vyvíjí farmaceutické preparáty kombinující polymerní nanovlákna a léčebné konopí 

3-2018: ECOFUEL zístal podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu na podporu výzkumu TIP na řešení projektu: "Nanovlákenná síťka s příměsí kanabinoidů pro léčbu ran po rozsáhlém chirurigickém zákroku". Na výzkumu, cíleného na farmaceutické využití látek z konopí, spolupracuje mj. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Technologie podle patentů spol. EcoFuel na EXPO 2020 v Dubaji 

2-2018: Technologie produkující mikrořasy a symbiotické bakterie a jimi vyprodukované mikroorganismy budou využity pro ozelenění pouště a k její přeměně na úrodnou půdu. Celý technologický komplex, zastřešený ČVUT Praha, zahrnující separaci vody ze vzduchu, konverzi biologických složek komunálního odpadu na vermikompost, produkci mikrořas a dalších symbiotických mikroorganismů a podpovrchovou aplikaci takto připravené „živé vody“ do pouštního písku, je aktuálně testován Botanickým ústavem v Průhonicích a bude následně tvořit součást Českého pavilonu na EXPO 2020.

EcoFuel - inokulační mikrobiální preparáty pro biologickou podporu a ochranu rostlin

7 – 2017: EcoFuel uspěl v soutěži agentury TAČR v programu výzkumu a vývoje EPSILON a stal se členem projektového konsorcia, které připravuje unikátní technologii, aplikující živé symbiotické mikroorganismy přímo na osivo. Projekt by měl přispět ke snížení závislosti na konvenčních hnojivech a pesticidech.

EcoFuel Laboratories oceněna jako VIZIONÁŘ roku 2016

Společnost EcoFuel Laboratories s.r.o., výrobce značky Neobotanics®, byla v prosinci 2016 oceněna významnou cenou VIZIONÁŘ 2016. Konkrétně za vývoj nového kmene mikrořasy Japanochytrium sp. a její technologický a společenský přínos v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie.

EcoFuel uvedl na trh nové doplňky stravy pod značkou NEOBOTANICS
 

EcoFuel uvedl na trh EU nové doplňky stravy z mikrořas s novým designem. Tyto produkty jsou certifikované společností ABCert jako BIO a distribuovány do prodejen zdravých výživ. Další rozšíření produktové řady bude realizována v průběhu konce roku 2015. Více na www.neobotanics.cz

Možná budeme jednou létat na řasy (Trade news 1/2014)

„Co nás inspirovalo k práci na společném mezinárodním projektu Gesher/ Most? Specifické klimatické podmínky a velké plochy nezemědělské půdy v izraeli stejně jako vysoká profesionalita a inovativnost našich izraelských partnerů.“ říká Petr Kaštánek, vědec a ředitel biotechnologické společnosti ecoFuel laboratories. S izraelským partnerem, technologickou společností TransBiodiesel, ecoFuel před třemi lety uspěl ve výběrovém řízení do česko-izraelského programu na podporu výzkumu a vývoje biopaliv