Technologie EcoFuel na Expo Dubai 2022

Fotobioreaktor na produkci mikrořas pro oživení a ozelenění neúrodných pouští

Jak ozelenit poušť?

EcoFuel navrhl fotobioreaktor, umožňující produkovat speciální kmen mikrořas, které v půdě zadržují vodu. Na EXPO DUBAI navázal tento bioreaktor na technologii, která z pouštního vzduchu izoluje vodu.

V té jsou pak pěstovány řasy, přičemž jako „hnojivo“ pro jejich růst je použit výluh z vermikompostové biologické frakce komunálního odpadu.

„Zelená“ voda s řasami a jimi produkovanými gelotvornými látkami je vedena podpovrchovou závlahou do pouštního písku, kde tento neúrodný materiál mění na půdu a pomáhá v ní vázat vodu.

Celý systém je presentací tzv. cirkulární ekonomiky v praxi.

Růst rostlin v pouštní půdě je podpořen prospěšnými symbiotickými mikrorganismy, tento preparát byl vyvinut v rámci grantového projektu ENDOFYTE. Oba projekty podpořila agentura TAČR.

Fotobioreaktor a inokulační mikrobiální preparát

2 patenty spol. EcoFuel byly použity pro vyrobu exponátů v českém pavilonu na EXPO DUBAJ 2022.