Budeme létat na řasy?

Ve spolupráci s vědci z Izraele vyvinul EcoFuel biopalivo z oleje z mikrořas

Opravdu zelená biopaliva

Perspektivním obnovitelným zdrojem olejů pro produkci tzv. biopaliv 3. generace, které nezabírají ornou půdu, se jeví mikroskopické řasy, schopné fotosynteticky asimilovat z atmosféry oxid uhličitý a transformovat jej na zásobní látky – lipidy.

Podíl oleje v některých druzích mořských řas může dosáhnout až 50 procent. To je mnohem víc než u kterékoli ze suchozemských rostlin.

Řasy také rychleji rostou, svou hmotu dovedou zdvojnásobit za několik hodin. Proto se o nich uvažuje jako o slibném zdroji „zelené energie“.

Česko-izraelský projekt ​

EcoFuel vyvinul postupy produkce biopaliv na bázi nových, netradičních zdrojů olejů z mikrořas v rámci bilaterálního programu GESHER/MOST.