SymBioMine

Metoda bioakumulace a biotěžby kritických kovů

SymBioMine

Metoda šetrné ekologické bioakumulace a biotěžby tzv. kritických kovů

Bioakumulace a biotěžba kovů

Metoda bioakumulace kritických kovů (lanthanoidy, ytrium, skandium), obsažených v popílcích po energetickém využití uhlí

Fytotěžba – ekologicky šetrná technika získávání těchto cenných prvků z půd a deponií.