SymBioMine

Metoda bioakumulace a biotěžby kritických kovů

Expedice Antarktida 2022

Během polární expedice byly izolovány mikroorganismy produkující látky chránící proti…